VALENCIÀ
CEVCAM expressa el seu suport al Manifest dels Centres pel Valencià i anima els IES comarcals a adherir-se
El Manifest clama per la continuïtat dels programes lingüístics dels centres de primària als IES, considerant que no s’aplica correctament la Llei
REDACCIÓN - 01/03/2021
Archivo EPDA.
Archivo EPDA.
Coordinadora per l'Ensenyament en Valencià del Camp de Morvedre (CEVCAM), entitat que forma part d'Escola Valenciana, ha expressat el seu suport al Manifest dels Centres pel Valencià i anima els IES comarcals a adherirse.

El Manifest clama per la continuïtat dels programes lingüístics dels centres de primària als IES, considerant que no s'aplica correctament la Llei, és a dir, la Llei 4/2018 de Plurilingüisme, del 21 de febrer de 2018 que en el seu article 22 diu clama per la "Continuïtat en educació infantil i primària i educació secundària obligatòria". A més a més, l'article afegeix: "Els centres d'educació secundària obligatòria es coordinaran amb els centres d'educació infantil i primària que tinguen adscrits per tal de garantir l'aplicació correcta del Programa d'educació plurilingüe i intercultural i la seua continuïtat metodològica en l'aprenentatge de les llengües".

"El sistema escolar valencià és plurilingüe i multicultural", sosté CEVCAM. Per tant, una correcta aplicació del Programa d'Educació Plurilingüe i Multicultural a Secundària, als Projectes lingüístics, "passa per respectar la càrrega horària de llengües que s'arrastren des de la primària", com així ho clama la CEVCAM. És ben sabut que les dues llengües oficials no accedeixen al sistema educatiu amb igualtat de condicions. El valencià tot i ser la llengua del territori, es veu relegada envers del castellà. L'alumnat valencianoparlant és competent en castellà quan acaba els seus estudis. No passa el mateix quan l'alumnat castellanoparlant acaba els seus. Esta descompensació social s'ha de superar i hem de preparar un alumnat competent en les dues llengües oficials.

De la mateixa manera, CEVCAM expressa que "si volem un alumnat plurilingüe, s'han d'implicar tots els estament de la societat. És l'única manera de vetlar per una educació plurilingüe i multicultural que realment siga de qualitat.

Es per això pel que CEVCAM isnta a la Conselleria a reflexionar sobre el Manifest, buscant solucions "que converteixen l'educació secundària en una font que assegure el domini de les competències plurilingües i multiculturals de l'alumnat valencià".