BORRIANA
Un ban municipal concreta les mesures a Borriana per a les Falles 2022
Amb la finalitat que els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics reunisquen les condicions necessàries de seguretat, salubritat i higiene, i per a evitar molèsties al públic assistent i a tercers durant les festes
REDACCIÓ - 25/02/2022
María Josep Safont/EPDA
María Josep Safont/EPDA

L'Ajuntament de Borriana ha emès un ban d'Alcaldia en què es concreten les mesures d'obligat compliment a seguir durant les Falles 2022, amb l'objectiu que els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics durant les festes reunisquen les condicions necessàries de seguretat, salubritat i higiene i per a evitar molèsties al públic assistent i a tercers.

Així ho ha anunciat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, després de confirmar que ja ha signat l'edicte tenint en compte les actuals normes sanitàries en vigor com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Safont ha destacat que encara que les mesures contra la covid que hi havia vigents a la Comunitat Valenciana han quedat sense efecte, i segons la normativa actual, l'ús de la mascareta no és obligatori en els actes a l'aire lliure, tant per a les persones participants en els esdeveniments com per al públic que puga assistir, des de l'Ajuntament "recomanem prudència i sentit comú en relació a l'ús de la mascareta, distància interpersonal i altres mesures preventives que puguen adoptar-se".

Una actitud de "responsabilitat i compromís" que, segons ha advertit l'alcaldessa, haurà de prevaldre també en "tota l'activitat festiva que es realitze als casals i carpes de totes les comissions falleres".

Horaris

Segons reflecteix el ban, per tractar-se de festes de caràcter tradicional i popular, per a la celebració dels actes i activitats l'horari de funcionament, amb caràcter excepcional per a les nits dels dies 12, 16,17 i 18 de març, conclou que no podran començar abans de les 17.30h i acabaran i seran desconnectats els aparells de qualsevol tipus a les 4h de la matinada, i els locals o instal·lacions de reunió hauran d'estar totalment tancats a les 4.30 hores.

Una norma aplicable tant en els casals fallers com a les instal·lacions portàtils, les actuacions musicals i també en els actes d'amenització o ambientació musical.

Mentre que els dies 11, 15 i 19 de març, l'horari establit indica que no podran començar abans de les 17.30h i acabaran i seran desconnectats els aparells de qualsevol tipus a les 3h de la matinada, els locals o instal·lacions de reunió hauran d'estar totalment tancats a les 3.30h.

Coordinador covid

El ban municipal d'enguany inclou la figura del coordinador o coordinadora covid, amb la qual haurà de comptar cada comissió i a la qual li atribueix "vital importància per al desenvolupament dels actes fallers". Serà una persona amb formació suficient, que coneix la normativa sanitària vigent i disposa de criteris per a aplicar-la en el desenvolupament de les diferents activitats de la falla. També assenyala que en absència del coordinador/a covid quedarà una altra persona encarregada de la supervisió del compliment de les mesures.

En l'edicte es contempla a més que des de les comissions falleres es difondran crides al públic, fallers i falleres a celebrar uns actes fallers responsables.

Quant a l'horari per a traslladar a via pública els ninots dels monuments fallers, a fi i efecte d'evitar problemes en el trànsit rodat i per motius de seguretat no s'autoritza fins a les 22 hores del dia 10 de març, sempre que no s'interrompa ni el trànsit rodat ni el pas als vianants i excepte la zona de mercat.

Activitats en via pública

La celebració de menjars, sopars, esmorzars, etc. en via pública, sense instal·lació de carpes, estarà subjecta a la presentació prèvia d'una declaració responsable segons model municipal. En tot cas, assumiran la normativa específica de l'hostaleria en el moment de la celebració, incloent-hi el nombre de comensals per taula i la distància entre taules.